Home  
Een praktijk  
Contextuele therapie  
Christelijk georiënteerd  
Welke problemen  
Werkwijze - Klachten  
Kosten en vergoeding  
Aanmelding - wachttijd  
Jaap van der Meiden  
Routebeschrijving  
Publicaties  
   


 


 

  Publicaties

 

 

Meiden, J.H. van der (2017). Wat moet ik met negatieve herinneringen aan vroegers? Visie (37-38. Hilversum: EO

Meiden, J. H. van der, Noordegraaf, M., & van Ewijk, H. J. P. (2017). Applying the Paradigm of Relational Ethics into Contextual therapy. Analyzing the practice of Ivan Boszormenyi-Nagy. Journal of Marital and Family Therapy. https://doi.org/10.1111/jmft.12262

Meiden, J.H. van der (2017). Waarom heb ik steeds pecht met mijn werkgevers? Visie (29-30. Hilversum: EO

Meiden, J.H. van der (2017). Is er nog hoop voor ons huwelijk. Visie (21). Hilversum: EO

Meiden, J.H. van der (2017). Hoe ga ik om met mijn gescheiden ouders. Visie (09). Hilversum: EO

Meiden, J.H. van der (2017). Ik zie mijn broer amper meer. Hoe komt dat? Visie (03). Hilversum: EO

Meiden, J.H. van der (2016). Ik mag mijn kind niet meer zien. Visie (49). Hilversum: EO

Meiden, J.H. van der (2016). Hoe leer ik anderen te vertrouwen. Visie (43). Hilversum: EO

Meiden, J.H. van der (2016). Fladderende Vlinders; over de ouder-kind relatie, de problematiek van echtscheiding. Ede: ICB

Meiden, J.H. van der (2016). Wat moet ik met mijn ouders. Visie (37). Hilversum: EO

Meiden, J.H. van der (2016). Geboren als medemens. Wapenveld 66(4)

Meiden, J.H. van der (2016). Eert uw vader en uw moeder. Visie (21). Hilversum: EO

Meiden, J.H. van der (2015). Echo's uit het verleden. Visie (16). Hilversum: EO

Meiden, J.H. van der (2016). We hebben goud in handen. Visie (11). Hilversum: EO

Meiden, J.H. van der (2016). Maar we bedoelen het zo goed. Visie (06). Hilversum: EO

Meiden, J.H. van der (2015). Een verrassende kerst/ Visie (50). Hilversum: EO

Meiden, J.H. van der (2015). Gegijzeld door een geheim. Visie 2015 (46). Hilversum: EO. 

Meiden, J.H. van der (2015). Het leven van Jozef: Van je familie moet je het hebben. Lezing tbv. 'de Ark' Ede.

Meiden, J.H. van der (2015) Je blijft altijd zoon of dochter. Visie (41). Hilversum: EO

Meiden, J. H. van der. (2015). Hoofdlijnen van de Contextuele Hulpverlening: Een draai aan de caleidoscoop. In B. Hendriks, W. van Klaveren, & R. Knip (Eds.), Het contextuele gedachtegoed. Verleden, heden en toekomst verbonden (pp. 20–32). Utrecht: VCW.

Meiden, J.H. van der (21 maart 2013). Schoonfamilie kan splijten of verbinden. Interview met Jaap van der Meiden, contextueel therapeut. Reformatorisch Dagblad.

Meiden, J.H. van der (2012). Trots op je voorgeslacht. Column. Scherp. Relatiemagazine van de Christelijke Hogeschool Ede 12, 23. Ede: CHE

Meiden, J.H. van der (2012). Loslaten. Column. Samenhang 55 (12). Ede: NGK Ede

Meiden, J.H. van der (2012). Dominee of timmerman. Zelfaanvaarding of zelfverloochening in bijbels georiënteerde hulpverlening. Lezing tbv. 'De Vluchtheuvel'

Meiden, J.H. van der: Vrij van belastende erfenissen dankzij contextuele therapie. Interview in: Scherp 2011(9), pp26-27

Meiden, J.H. van der (2010). Terug naar de spruitjeslucht. Lezing Schaffelaarspodium Barneveld

Meiden, J.H. van der (2010). Contextueel pastoraat; een weg tot vergeving. (2010). Niet gepubliceerd

Meiden, J.H. van der (2008). Nadenken over familierelaties verrijkt pastoraat. (2008). De Wegwijzer (4), 13-18. Zwolle: De Wegwijzer

Meiden, J.H. van der (2007). Tot in het duizendste geslacht. Lezing op de najaarsconferentie van de Charismatische Werkgemeenschap

Meiden, J.H. van der (2006). Seksuele identiteitsontwikkeling in het licht van het contextuele denken. Lezing tbv. studiedag ‘Seks(e) in ontwikkeling’, Driestar educatief Gouda

Meiden, J.H. van der (2006). Eenzaam in je huwelijk ben je nooit alleen. (2006). In: E. Talstra e.a. Ongekend, over eenzaamheid, 79-86. Barneveld: De Vuurbaak

Meiden, J.H. van der (23 aug. 2006). Kiezen voor een weg naar vrijheid. (2006). Friesch Dagblad.

Meiden, J.H. van der (17 aug. 2006). Belast je kind niet met je verleden. (2006). Friesch Dagblad.

Meiden, J.H. van der (2005). Wat kan de contextuele benadering betekenen voor het pastoraat, deel 1 + 2. Confessioneel, 117 (3, 4)

Meiden, J.H. van der  (2005). Herstel van beschadigde relaties. Lezing minisymposium tgv verschijning van het boek: Gezag kan anders.

Meiden, J.H. van der (2004). Contouren van een vijfde dimensie: zoektocht naar het onzichtbare. Nieuwsbrief Vereniging van Contextueel Werkers (3) 28-34. Utrecht: Vereniging van Contextueel Werkers

Meiden, J.H. van der (2003). Slagroom of zuurdesem; over integratie van levensbeschouwing in zorginstellingen. In: G. Buijs e.a. Wat je zegt ben je zelf. Identiteit en Christelijke organisaties, 120-131. Zoetermeer: Boekencentrum/De Vuurbaak

Meiden, J.H. van der (2003). Bijzondere kwaliteit. Een handboek over kwaliteit en identiteit van het verzorgingshuis. Ede: Focaris

Meiden, J.H. van der (2003). Als banden knellen. Over relatieproblemen tussen volwassen kinderen en hun ouders. Heerenveen: Groen

Meiden, J.H. van der  & Belt, Th. van den (2003). De Hds, een christelijke organisatie in wording. In: G. Buijs e.a. Wat je zegt ben je zelf. Identiteit en Christelijke organisaties, 151-158. Zoetermeer: Boekencentrum/De Vuurbaak

Meiden, J.H. van der  (11 sept. 2002). Omgaan met het gehandicapte kind. Reformatorisch Dagblad Kleuren in Meiden, J.H. van der (2002). Ouderenzorg. Handboek integratie levensbeschouwing in beleid en werkuitvoering van het verzorgingshuis. Kampen: Kok

Meiden, J.H. van der (2002). Als banden knellen. Over relatieproblemen tussen volwassen kinderen en hun ouders. Lezing Vereniging ouders die geen contact hebben met hun kinderen, 27 nov.

Meiden, J.H. van der (1999). Wegwijzer levensbeschouwing in de maatschappelijke opvang. Hardinxveld-Giessendam: FEO

Meiden, J.H. van der (1999). Kleuren in Thuiszorg. Handboek integratie levensbeschouwing in beleid en werkuitvoering van de Thuiszorg. Kockengen: Lizw

Meiden, J.H. van der (1998). Contextuele Benadering (1998). In: G. van der Stouw (Ed.). Maatschappelijk Werk 1. Inleiding in theorie en praktijk, 126-128. Groningen: Wolters Noordhof

Meiden, J.H. van der (1997). Handboek Levensbeschouwing in Thuiszorg en Maatschappelijk Werk. Kockengen: Lizw

Meiden, J.H. van der (1994). Het lijden ontleed(t). Zin in Welzijn 4 (1) 4-8. Utrecht: SWP

Meiden, J.H. van der (1992). Knollen of Citroenen. Een christelijke visie op lijden en hulpverlening. Niet gepubliceerd

Meiden, J.H. van der (1990). Samenvatting lezing I. Boszormenyi-Nagy voor de HvA. Niet gepubliceerd