Home  
Een praktijk  
Contextuele therapie  
Christelijk georiŽnteerd  
Welke problemen  
Werkwijze - Klachten  
Kosten en vergoeding  
Aanmelding - wachttijd  
Jaap van der Meiden  
Publicaties  
   


 


 

Werkwijze

 

De werkwijze is veelal afhankelijk van de problematiek en/of de mogelijkheden.

 

Zo kan besloten worden tot individuele gesprekken, echtpaargesprekken of gezinsgesprekken, maar ook kunnen er gesprekken worden gevoerd met andere betrokkenen of familieleden. Dat zal altijd in overleg met uzelf gebeuren. Ook zal nooit tegen uw wil overleg gevoerd worden met andere hulpverleners, huisarts, etc.

 

Er is ook de mogelijkheid om gesprekken online te houden, al beperk ik dat graag voor situaties waarin dat even niet anders kan. Ik zorg dan voor een veilige beeld- en geluidsverbinding.

 

Waar nodig en mogelijk stem ik graag af met andere behandelaars, pastores of andere betrokkenen. Voorafgaand daaraan zal ik u of jou uiteraard daarvoor toestemming vragen.

 

U kunt de onderstaande behandelovereenkomst thuis vast invullen en meenemen naar het eerste gesprek.

 

Afspraken
De gesprekken worden altijd op dinsdag gehouden. De gesprektijden zijn de volgende:

9.00 uur, 10.15 uur, 11.30 uur, 12.45 uur. Als er geen mogelijkheden overdag zijn, kan ik soms uitwijken naar 's avonds 18.30 uur.

Omdat ik helaas geen wachtruimte heb, is het niet handig om te vroeg te komen.

Op www.ikzoekchristelijkehulp.nl kunt u uw ervaringen met mijn praktijk invullen. Daarmee helpt u andere hulpzoekers bij hun keuze.

 

Privacy

Uiteraard zijn de gesprekken die gevoerd worden vertrouwelijk en houd ik mij aan de regels ter bescherming van uw privacy als beschreven in de Privacyverklaring. Daarbij zijn ook de regels overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in de praktijk geÔmplementeerd en beschreven in het Register van Verwerkingsactiviteiten


Klachten
Bent u niet tevreden over de hulpverlening, dan ga ik daar graag met u of jou over in gesprek. Voor het geval we er samen niet uit komen, ben ik aangesloten bij P3NL, de Federatie van psychologen, psychotherapeuten en pedagogen. Meer informatie over het indienen van een klacht vindt u hier of via www.klachtencompany.nl. Voor het daadwerkelijk indienen van een klacht, kunt u dit klachtenformulier gebruiken.


Behandelovereenkomst